top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Online e-Ticaret / Pazaryeri Platformları Mesafeli Satış Sözleşmesi” (“SÖZLEŞME”), bir tarafta 75.Yıl Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:43-45  Sultangazi İSTANBUL adresinde mukim olan İHS Aydınlatma ve Cam Ürünleri İnşaat Ticaret Ltd.Şti. (bundan böyle kısaca "SATICI” olarak anılacaktır) ile cristalworks.com e-ticaret platformu üzerinden ürün siparişi veren, site kullanıcısı arasında (bundan böyle kısaca “KULLANICI” ya da “ALICI” olarak anılacaktır) aşağıdaki şart ve koşullarla akdedilmiştir.

 

KULLANICI ve SATICI, işbu Sözleşme kapsamında münferiden “TARAF” veya müştereken “TARAFLAR” olarak anılabileceklerdir.

 

Madde 1- SÖZLEŞME’NİN AMACI

 

İşbu SÖZLEŞME’nin amacı, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği' ne uygun olarak TARAFLAR arasında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği' nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarının kabul ve beyan edilmesidir.

İşbu Sözleşmenin konusunu; ALICI'nın, SATICI' ya ait bananeolur.com alan adlı web sitesinden (“WEB SİTESİ”), KULLANICI’ nın Mal / Hizmet satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal / Hizmet satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince TARAFLAR ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

 

Madde 2- GENEL HÜKÜMLER

 

2-1 ALICI, faturada belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

2-2 Sözleşme konusu ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

2-3 SATICI, SÖZLEŞME konusu ürünün, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

 

2-4 SÖZLEŞME konusu ürün, yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde WEB SİTESİ’ nde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

 

2-5 SÖZLEŞME konusu ürünün teslimatı için bu SÖZLEŞME' nin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmesi şarttır.

 

2-6 Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 iş günü içerisinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur.

 

2-7 Malın Teslimi ve Teslim Şekli

SÖZLEŞME ALICI tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu Mal/Hizmet’in ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu SÖZLEŞMEde belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

 

 

 

2-8 Teslimat Masrafları ve İfası

SATICI’nın, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır. Bunun dışındaki durumlarda Mal/Hizmet’in teslimat masrafları ALICI’ya aittir. Malın teslimatı; SATICI’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI Mal/Hizmet’i, ALICI tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren sitede belirtilen süre içinde teslim eder. Bu süre, yasal süreden uzun olamaz ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından Mal/ Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

2-9 Alıcının Beyan ve Taahhütleri

ALICI, Web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI lar Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

 

ALICI, işbu SÖZLEŞME’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

ALICI’nın, SÖZLEŞME konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/ Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar ALICI’ya aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/ Hizmet’i 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

 

2-10 Satıcının Beyan ve Taahhütleri

 

SATICI, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu Mal/Hizmet, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

2-11 İşbu SÖZLEŞME, ALICI tarafından elektronik ortamda görüntülenip onaylanmasının ardından süresiz olarak geçerlik kazanır.

2-12 ALICI tarafından verilmiş olan siparişler, banka ya da SATICI kredi kartı güvenlik birimi tarafından gerekli durumlarda veya kart sahibinin farklı olması durumunda, sipariş ile ilgili onay alabilmek için kredi kartı sahibine, sistemde kayıtlı bir telefon numarasından ulaşılamaz ise siparişinizi kredi kartı sahibinin güvenliğini sağlama amacı ile SATICI tarafından E-Posta ya da SMS vasıtasıyla bilgi verilmesi kaydı ile iptal edilebilir.

2-13 SATICI tarafından, siparişlerde banka kayıtları ve bilgisayar IP adresleri kayıt altına alınır. Herhangi bir sahtekarlık durumunda savcılığa bildirilerek sorumlu IP adresinin kullanıcısı hakkında sahtekarlık suçu ile yasal işlem başlatılabilir.

 

 

 

 

Madde 3- CAYMA HAKKI

 

ALICI sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya email ya da telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 7 gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 

Madde 4- GÜVENLİK


SSL Güvenlik Protokolü

İnternet alışverişlerinizde kredi kartı ile alışveriş yapan müşterilerimiz için SSL (Secure Socket Layer) güvenli soket katmanı güvenlik protokolü kullanılmaktadır.
Bu teknoloji ile internet üzerinde iki taraf arasında oluşan trafik, şifrelenerek gizlilik sağlanmaktadır.

SSL teknolojisi ile Kredi kartı kullanarak internet üzerinden alışveriş yaptığınızda, kullanıcı bilgisayarı ile banka arasında doğrudan şifreli bir iletişim olmakta ve kredi kartıyla ilgili hiçbir bilgi lego.storeturkey.com.tr çalışanı ya da üçüncü şahıslar tarafından görülememektedir.

3D Secure, Kredi Kartı ve Bilgi Güvenliği

Müşterilerimizin sisteme girdikleri bilgiler üstün elektronik ve fiziksel güvenlik standartlarında saklanmakta, yalnızca yetki sahibi olan personelin ve ancak zorunlu durumlarda kullanıcı onayı altında ulaşabileceği bir sistemle ve yasaların izin verdiği çerçevede kullanılmaktadır.

lego.storeturkey.com.tr, web sitemizden alışveriş yaptığınızda kredi kartı bilgileriniz kaydedilmez ve saklanmaz. Bu nedenle her alışverişte kart bilgilerinizi tekrar girmeniz gerekmektedir. 3D secure ( şifre ile onaylama ), sanal ortamda yapılan alışverişlerin güvenliğinin sağlanması amacı ile geliştirilmiş bir kimlik doğrulama sistemidir. 3D uygulamalarda, Visa kredi kartları için yapılan uygulamaya “ Verified by Visa “, MasterCard için ise SecureCode adı verilir. 3D secure yöntemi ile yapılan alışverişlerde kredi kartınızın 3D Secure sistemini desteklemesi gerekmektedir. Bu durumda kart sahibi, işlem esnasında kendi özel şifresi ile giriş yapar.

Kredi kartı 3D secure özelliği taşımayanlar, site üzerinden alışverişlerini Havale/EFT yöntemi ile yapabileceklerdir.


Madde 5 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’ nin Türk kanunlarına göre yönetileceğini ve doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca idare edilene kadar Tüketici Hakem Heyetleri ve/veya arabuluculuğa başvurularak uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile çözülmesine çalışılacağını, kabul, beyan ve taaahhüt ederler. TARAFLAR, yetkili mahkeme ve icra dairelerinin İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri olduğu hususunda mutabık kalmışlardır.

 

İşbu SÖZLEŞME, 5 (beş) madde ibaret olup, ALICI, 4882 S. K. ile değişik 6502 S. K.’un M. 9/A, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ben Tüketici/Alıcı olarak, işbu 5 (beş) sayfadan ibaret Ön Bilgilendirme Belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.

bottom of page